Velkommen til side 1 om Kalvehaven, en privat have,der ligger i en af Sjællands smukkeste kommuner, Vordingborg  Kommune.
  
  Vordingborg kommune er den kommune i Danmark, der har den længste kyst. En del af kysten kan ses fra Kalvehaven.

  Vi viser nogle billeder, og giver lidt information om hvad, der rører sig i haven og rundt omkring i Kalvehave.
  På side 10 bevæger vi os ud i resten af kommunen. Hovedindholdet i hjemmesiden findes på siderne fra side 2 til side 10.

  På side 11 er der link til  ting og sager, der ikke direkte har noget med Kalvehaven at gøre, som for eksempel billeder fra besøg i
  andre spændende haver eller fra rejser.

        Vi håber at alle, der besøger siden får glæde af besøget.
        Mange hilsner

        Laila og Allan
                                       Hjemmesiden sidst opdateret den 25 Marts 2017.  Side 1 og 6.                
   Nederst på siden er der information om stedet, mailadresser, telefonnumre og lignende, samt en oversigt over hvornår de enkelte sider sidst er blevet opdateret.

 

Billeder og information findes på de følgende sider. Her på forsiden er der normalt et aktuelt billede og et par apetitvækkere. Der er ca 1000 billeder på hjemmesiden i øjeblikket, så det er bare at finde det,der interesserer en.

Det aktuelle billede.

Bæk

Her Bækken som den ser ud, 15-03-2017.

Slanger

Nu er jeg kommet helt forbi søerne, så her skilles vejene for dræn, og vandrør og el kabel. 15-09-2016.


Rådyr i kløver

Rådyr i kløver. 29-06-2015.

Der var en duft af den blomstrende hvidkløver.


Her er 3 billeder fra haven.

Laila og Allan

  Laila og Allan ved terrassen foran huset. 13-05- 2012.

Vinduerne trænger stadig til maling feb 2017.

Sen Rhododendron

Parti fra skovhaven. 18-06 2013.

Ballonaften

Udsigt fra algebeholderterrassen. 18-07-2014.

Praktisk information om stedet og om os, dansk og   English Version

Kalvehave ligger i det sydøstligste hjørne af Sjælland, og vi bor på den 55 'ende breddegrad,
ca 2 km vest for Mønbroens landfæste, som anført i sidefoden.

Hvis man kommer af Sydmotorvejen, kan man køre fra af afkørsel 41 Vordingborg, og køre mod Møn.
Efter ca. 8 km kommer man til skiltet `Gammel Kalvehave`. Lige før skiltet køres der til venstre op af
Solbakken. 400 m oppe af denne kommer Kalvehave Mark, hvor man kører til venstre de sidste 100 m.


Haven ligger ca. 700 m fra kysten, 20 m over havet, og vi har en fin udsigt mod syd.
Vi har udsigt til Langø, Tærø, Lilleø, Bogø, Møn og Falster.
På grund af den fine udsigt er her ret vindomsust, når vinden kommer fra sydlige retninger. Det er svært
at få både udsigt og læ.

Have og bygninger fylder tilsammen 4.500 kvadratmeter, og haven har været under konstant forandring,
siden stedet blev anskaffet i 1997.
Der var plantet ca. 700 juletræer ude mod vest, så vi har glædet os til, at de blev så store, at de kunne give
os læ for vestenvinden.

Men ak og ve, rådyrene har spist vores læ. De nederste 1,5 m af træerne mangler nåle, så dels har vi måtte lave hegn om det hele, og dels er vi gået i gang med nyplantninger. Vinteren 2010-2011 var der 7 rådyr, der havde deres daglige gang hos os.

Vi forsøger at opbygge haven, så den ikke kan overskues på en gang. Der skal hele tiden dukke nye overraskelser op, når man går rundt i den. Den er indrettet med mange små siddepladser rundt omkring for at få læ og sol på forskellige tider af dagen.Vi ligger på adressen:

Kalvehaven
Kalvehave Mark 53
Gammel Kalvehave
4771 Kalvehave

Vi er:

Laila Sommerhøj Juhl: 
mobil 24827285                   eller  lsjuhl@mail.dk

Allan With Grove:
55388784 og mobil 23628352    eller  allanwg@mail.dk  
 

Siden er under opbygning, men den er rimelig brugbar nu.

  
  English version

 Pratical information about the place and about us.

The village Kalvehave is located in the southeastern corner of Zealand, and we live on the
55 ´end latitude approximately 2 km west of the bridge to Møn, as shown in the footer.

If you come by Motorway E47/E55, you can follow exit 41 `Vordingborg`, and
drive easword in direction against Møn.
After approx. 8 km you will see the sign `Gammel Kalvehave`. Just before the sign,
drive to the left, follow Solbakken 400 m up, and you come to Kalvehave Mark, here you drive to left
the last 100 m.

The garden is located approx. 700 m from the coast, 20 m above sea level, with a nice view to the south.
We can see the islands Langø, Tærø, Lilleø, Bogø, Møn and Falster.
Because of the fine views are here quite windy, when the wind is coming from southern directions.
It is difficult to have both views and shelter.

The garden and the buildings fills the combined 4,500 square meter, and it has been under constant change since the site was acquired in 1997.
There were planted approx. 700 Christmas trees out west, so we have looked forward to the time where the trees were so big, that they could provide us shelter from the wind.

But alas, the deers have eaten our shelter. The lower 1.5 m of the trees lacking all the needles, so we both had build a fence about it all, and secondly, we have planted new trees. 2010-2011 winter, there were 7 deers with their daily walk with us.


Ouer adress is:

Kalvehaven
Kalvehave Mark 53
Gammel Kalvehave
DK4771 Kalvehave
Denmark

We are:

Laila Sommerhøj Juhl.                       Mobile +45 24827285             Mail. lsjuhl@mail.dk

Allan With Grove.    +45 55388784    Mobile +45 23628352            Mail. allanwg@mail.dk

 

 

 

De enkelte sider er opdateret således.

Side 2.  02-12-2012        Side 3.  20-11-2013        Side 4.  11-02-2017        Side 5.  15-12-2012        Side 6.  14-042014

Side 7.  16-06-2016        Side 8.  23-10-2013        Side 9.  25-03-2016        Side 10. 22-09-2014       Side 11.  01-07-24

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Position:    55  00  00  Nord      12  07  43  Øst.